podawać


podawać
1. Móc sobie ręce podać
a) «znaleźć się w podobnej sytuacji»
b) «mieć ze sobą coś wspólnego, zwykle jakąś złą cechę»
2. Podać sobie ręce
a) «uścisnąć sobie prawe dłonie na powitanie lub pożegnanie, na znak pogodzenia się, dobicia targu itp.»
b) «połączyć się w celu wspólnego działania»: Polacy muszą sobie podać ręce ponad podziałami historycznymi i oprzeć się na patriotyzmie oraz tożsamości narodowej. Rekl 2000.
3. Podać tył, tyły «uciec, wycofać się»: Mógł się jeszcze wycofać. Spróbował, dostał, czego chciał, mógł podać tyły. K. Kofta, Złodziejka.
Podać coś w jakimś sosie zob. sos 3.
Podać komuś (pomocną, przyjazną) rękę, dłoń, bratnią dłoń zob. ręka 39.
Podać (komuś) rękę zob. ręka 14.
Podawać coś z ust do ust zob. usta 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • podawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, podawaćdaję, podawaćdaje, podawaćwaj {{/stl 8}}– podać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIa, podawaćdam, podawaćda, podawaćdadzą, podawaćdaj, podawaćdany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podawać — → podać …   Słownik języka polskiego

  • podawać – podać — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}do sądu {{/stl 13}}{{stl 7}} wnosić przeciwko komuś skargę, sprawę do sądu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podała go do sądu, bo nie chciał płacić alimentów. Podać kogoś do sądu o zniesławienie. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podawać się – podać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mówić, pisać, informować, że jest się kimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podawać się za posła. Podawać się za kogoś innego. Wypełniając formularze, podał się za obywatela Niemiec. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podawać – podać [dawać – dać] ogień — {{/stl 13}}{{stl 33}} zapalać komuś papierosa, podsuwając zapaloną zapałkę lub zapalniczkę :{{/stl 33}}{{stl 10}}Czy może mi pan podać ogień? {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podawać – podać do [publicznej, ogólnej] wiadomości — {{/stl 13}}{{stl 33}} oznajmić, informować o czymś publicznie; publikować, ogłaszać coś :{{/stl 33}}{{stl 10}}Sąd orzekł karę i nakazał podać wyrok do publicznej wiadomości. Podać coś do wiadomości zebranych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podawać – podać do stołu — {{/stl 13}}{{stl 7}} w czasie posiłku zajmować się obsługiwaniem jedzących, przynosząc potrawy, sprzątając brudne naczynia itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dwóch kelnerów podawało do stołu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podawać – podać sobie ręce — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ściskać sobie prawe dłonie w geście powitania, pożegnania, godzenia się, dobijania targu itp.; też: witać się, żegnać się, godzić się, dobijać targu itp. z kimś, wykonując ten… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podawać się – podać się do dymisji — {{/stl 13}}{{stl 7}} składać rezygnację z zajmowanego stanowiska, urzędu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po aferze korupcyjnej minister podał się do dymisji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyciągać – wyciągnąć [podawać – podać] rękę do zgody — {{/stl 13}}{{stl 7}} wyrażać chęć pogodzenia się, odpuszczenia win, być chętnym do zgody : {{/stl 7}}{{stl 10}}Izrael w osobie swego premiera wyciąga do Palestyńczyków rękę do zgody. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień